Coaching

Succesvol in het werk

Coaching kan een goed instrument zijn om iemand succesvol te laten zijn in zijn of haar werk. Daarbij is ons uitgangspunt om te kijken naar de mogelijkheden en kansen.

Soluz Interim gelooft niet dat iemand het alleen “in zich moet hebben” om succesvol te zijn. Uiteraard zijn bepaalde basisvaardigheden noodzakelijk, maar heel veel valt te leren! Sterker nog: iemand die niet blijft leren loopt grote kans star, droog of ongenaakbaar te worden.

Waarom coaching?

  • Om de in beginsel aanwezige competenties te exploreren
  • Om iemand een nieuwe kijk op de zaak te geven en daarmee een nieuwe drive
  • Om een junior-directielid of -docent te behoeden voor valkuilen en direct de goede weg te wijzen
  • Om te bekijken of iemand leerbaar is en geschikt voor zijn of haar functie.

Werkwijze

Bij coaching werken we aan vooraf gestelde doelen. We proberen samen met de coachee de doelen zo SMART mogelijk te maken. Afhankelijk van het karakter en voorkeuren van de coachee is een traject gevuld met gesprekken, opdrachten, zelfevaluaties etc.

Als de coaching een onderdeel is van een beoordelingstraject dan is de coach nooit degene die beoordeelt. Het door de opdrachtgever en coachee aanvaarde verbetertraject wordt aan het einde van het traject door de opdrachtgever beoordeeld op basis van zoveel mogelijk meetbare indicatoren.

CRKBO

Soluz Interim is geregistreerd bij het CRKBO. Dit geeft wat betreft coaching vaak ontheffing van de BTW.