Interim-management

Een interim-manager heeft vaak als opdracht om een verandering door te voeren. Een impliciete of meer expliciete verandering.

Het is belangrijk dat vooraf duidelijk is wat over en weer de verwachtingen zijn. Aan de voorkant zullen wij dit helder willen krijgen.

  • Wat is de aanleiding tot de opdracht?
  • Wat is het doel van de opdracht?
  • Wanneer bent u als opdrachtgever tevreden?
  • Welke afspraken maken we over bevoegdheden, tijd en geld?

De interim manager zal altijd onderzoek doen. Mensen spreken, lessen bezoeken, vergaderingen bijwonen. Beleid is namelijk merkbaar in alle lagen van de organisatie.

In het onderwijs bijvoorbeeld draait het om goed onderwijs voor de leerling. Krijgen de leerlingen goede lessen? Hoe zit het met de activerende didactiek, differentiatie, pedagogisch klimaat? Hoe wordt hier leiding aan gegeven?

De visie van Soluz Interim op leidinggeven gaat uit van het Rijnlandse model, zoals o.a. prof. Mathieu Weggeman en dr. Ben Tiggelaar die omschrijven. Deze manier van leidinggeven leidt tot betrokken mensen en daarmee gedragen, duurzaam beleid.

 

Waarnemingsmanagement

Tijdelijk inhuren van een manager heeft voor- en nadelen. Zeker als een school iemand in dienst wil nemen, dan is een interim-oplossing de tweede keus.

Graag zetten we toch even de voordelen op een rijtje:

  1. Er is een tijdelijke overgangssituatie, die positieve invloed heeft op de organisatie. Een frisse, externe kijk kan snel verbeteringen opleveren. Ook worden onderlinge verhoudingen vaak “gereset”.
  2. Er worden daadwerkelijk stappen gezet in uw organisatie. Op thema’s wordt doorgepakt zodat er in relatief korte tijd een verandering is doorgevoerd.
  3. Alleen betalen van de daadwerkelijk gewerkte uren. Ziekteperiode, vakantie of andere reden van afwezigheid kosten u niets! Geen 13e maand, geen vakantietoeslag.
  4. Nauwelijks overheadkosten: geen functioneringsgesprekken, inwerkperiode, opname in personeelsadministratie. Uiteraard ook geen afdracht van sociale lasten.
  5. Duidelijkheid over de duur van de werkzame periode: bepaalde tijd of onbepaalde tijd met een opzegtermijn.

Crisismanagement

Een interventie door een interim-manager wordt goed voorbereid. Na de analyse worden de kaders en ook de bereidheid van de opdrachtgever om door te pakken goed helder gemaakt.

De interimmanager werkt met het doel voor ogen en redeneert niet vanuit de bestaande situatie. Uiteraard wordt er wel gerekend met die situatie maar deze is niet leidend.

Na goedkeuring van het veranderplan wordt dit plan geïmplementeerd en geborgd. Hierna vindt de afrondig en overdracht plaats. Indien wenselijk worden er vervolgafspraken gemaakt.

In fases ziet een crisis-interimtraject er in hoofdlijnen zo uit:

Fase 1: Analyse
Fase 2: Vaststellen doel, kaders en ruimte
Fase 3: Opstellen veranderplan
Fase 4: Implementatie
Fase 5: Borging
Fase 6: Afronding en overdracht