Interim-management

Een interim-manager heeft vaak als opdracht om een verandering door te voeren. Een impliciete of meer expliciete verandering.

Met enige regelmaat werk ik met teams die ontevreden, ongerust of de weg kwijt zijn. Vaak heeft dat te maken met de wijze waarop leiding is gegeven en met een gebrek aan gedragen visie.

Mijn interimwerk zal zich altijd richten op een aantal vragen:

  1. Wat is er mis gegaan in het verleden?
  2. Is er een professionele cultuur?
  3. Is er een visie met echt draagvlak in het team/de organisatie?
  4. Wat is de strategische visie van de organisatie en hoe kan het team hieraan bij gaan dragen?

Afhankelijk van de situatie ga ik dan verder aan de slag. Dat is vrijwel nooit succesvol in een paar maanden omdat het vaak om een cultuurverandering gaat.  Een opdracht tot een forse cultuurverandering in korte tijd zal ik dan ook niet aannemen.  In korte tijd kun je even op de winkel passen en kleine wijzigingen doorvoeren, meer niet.

De interim manager wordt soms terecht vergeleken met een zeemeeuw. Meer daarover in mijn blog De zeemeeuw

Belangrijk is dus om op een gedegen, organisatie-eigen manier te werken aan draagvlak voor een visie, motivatie voor het werken met de cliënten, de leerlingen of studenten en vertrouwen in het eigen kunnen van de mensen.

De visie van Soluz Interim op leidinggeven gaat uit van het Rijnlandse model, zoals o.a. prof. Mathieu Weggeman en dr. Ben Tiggelaar die omschrijven. Deze manier van leidinggeven leidt tot betrokken mensen en daarmee gedragen, duurzaam beleid.